Stop for aflastningsområder vil ramme mange danske kommuner hårdt – Arrangement i Grenå d. 4/10

Stop for aflastningsområder vil ramme mange danske kommuner hårdt – Arrangement i Grenå d. 4/10

Regeringens forslag om at stoppe for aflastningscentre i 5 år vil ramme op imod 50 mindre og mellemstore byer. Netop nu da flere kæder som Harald Nyborg, thansen og Jysk m.fl. gerne vil etablere sig i nye aflastningscentre i disse mindre byer.

Hvis byerne ikke får mulighed for at tage imod butikkerne, så vil udviklingen ske i de store byer, som allerede har aflastningsområder. Disse storbutikker kan ikke placeres i midtbyerne.

Hvis de mindre byer får disse butikker, så holdes der på handlen, det giver arbejdspladser, nethandlen begrænses, trafikken til de større byer og CO₂-udslippet mindskes.

Vi sætter fokus på lovforslaget nu og ved et arrangement mandag den 4. oktober kl. 11-12 i Grenå. Netop her ønsker Harald Nyborg at etablere en ny stor udvalgsvarebutik. Norddjurs Kommune er begejstret, og vil skabe mulighed for storbutik i et nyt aflastningscenter netop her.

Programmet for arrangementet i Grenå er foreløbigt:

Lokation: Hesselvang 7, 8500 Grenå i telt på parkeringspladsen ved jem & fix

Kl. 11.00 Velkomst ved Michael Aastrup MF Venstre

  • Muligt oplæg ved Borgmester i Norddjurs Kommune, Jan Petersen

Kl. 11.10 Oplæg fra PRO Developments om eksempelsager som får modsatte effekt

Kl. 11.20 Oplæg fra Leif Lahn MF Socialdemokratiet

Kl. 11.30 Oplæg fra Kristian Bransager fra COWI om hvordan man kan styre, at der ikke kommer midtbybutikker i aflastningscentrene

Kl. 11.40 Åben dialog

Kl. 11.50 Afslutning

Kl. 12.00 Medierne kan interviewe relevante personer evt. aftalt på forhånd

Vi sørger for en sandwich, kaffe, vand og godt humør.

Tilmelding til arrangementet skal ske til Karina Basse Nielsen på tlf. 26 37 97 37 eller kbn@prodevel.dk senest d. 1/10 inden kl. 12.