BUTIKSTORV MED NETTO OG NYT KVARTERHUS I PRÆSTEVANGEN I VIBY

BUTIKSTORV MED NETTO OG NYT KVARTERHUS I PRÆSTEVANGEN I VIBY

7 års begivenhedsrig udviklingsrejse afløses nu af 7 måneders byggeri.

For 7 år siden tog PRO Developments kontakt til Boligforeningen Århus Omegn for at foreslå omdannelse af det triste nedslidte og delvist lukkede butikscenter i Præstevangen i Viby til nyt attraktivt butikstorv.

Leif Jensen fra Århus Omegn syntes godt om ideen, og opstarten på et godt samarbejde var etableret. Ingen af parterne havde på daværende tidspunkt regnet med, at det skulle tage 7 år inden alle tilladelser var på plads og byggeriet kunne igangsættes.

Undervejs var der mange opgaver som skulle løses, herunder:

 • Helhedsplaner med ny lokalplan
 • Udformning af butikstorv med butik og kvarterhus ovenpå
 • Kommune forhandlinger
 • Statslige forhandlinger
 • Finde interaktionsløsning med områderne udenfor boligforeningens arealer
 • Almene godkendelses proces herunder afdelingen, bestyrelsen, repræsentantskabet, relaksering af lån
 • Aftale om køb af ejendom og byggeri af kvarterhus samt butik
 • Projektets udvikling ift. udformning, økonomi, situationsplaner, beskrivelser, facader, visualiseringer etc.
 • Relaksering af lån ifbm. udmatrikulering
 • Miljø- og geotekniske undersøgelser
 • Byggeandragende, rådgiveraftaler og kommuneforløb
 • Brugeraftaler og salg af projektet til Blue Capital
 • Nedrivning

Og nu 7 måneders byggeri som vores gode samarbejdspartner Innovater står for.

Vi er nu tæt på at få transformeret et nedslidt og delvist lukket butikscenter til nyt og spændende butikstorv med kvarterhus og moderne dagligvarebutik til områdets beboere.

Vi vil gerne benytte anledningen til at sige stort tak for samarbejdet til Innovater, Århus Omegn, Link arkitekter m.fl., som har bidraget stort til, at sagen har kunnet lykkedes.