Artikel fra Altinget

Artikel bragt i Altinget i samarbejde med MF´erne Anni Matthiesen og Michael Aastrup Jensen omhandlende ulemperne og konsekvenserne ved 5 årigt stop af aflastningsområder.